La nostra història

El moviment pels drets de la infància ha existit des de començaments del segle XX quan les persones, les institucions públiques i les ONG varen començar a unificar els esforços per tal de millorar el futur dels nens del món. En els darrers anys el moviment ha viscut un gran creixement, i ha guanyat major coherència amb l’entrada en vigor de la Convenció sobre els Drets de l’Infant (1989) aprovada amb motiu del 30è aniversari de la Declaració Universal dels Drets de l’Infant.

Una sèrie d’esdeveniments que succeïren després de l’adopció de la Convenció destacaren encara més la importància del Moviment, entre els quals:

  • La Cimera Mundial per a la Infància (1990)
  • L’estudi de Graça Machel sobre l’Impacte dels Conflictes Armats sobre els Infants (1996)
  • Una successió de campanyes globals contra les mines antipersones, la mà d’obra infantil, l’explotació sexual, i l’ús de nens soldats.
  • El Comitè coordinador del GMC per a la campanya Say Yes for Children (2000), va establir formalment el Moviment Mundial a Favor de la Infància l’any 2002 quan va unir algunes de les més grans organitzacions que treballen amb nens.
  • La sessió especial a favor de la infància organitzada per l’Assemblea General de l’ONU (2002).

Va ser durant la sessió especial a favor de la infància a l’Assemblea General de l’ONU quan va aparèixer per primer cop el nom Moviment Mundial a Favor de la Infància (GMC). L’objectiu de donar un nom al Moviment Mundial a Favor de la Infància era el de deixar clar als líders mundials que hi ha milers d’organitzacions i milions de ciutadans, votants i nens, que avui estan units per la causa.

Nelson Mandela i Graça Machel van crear el GMC a les Nacions Unides i des d’aquell moment, milers d’organitzacions han establert un lligam per defensar els drets del infants. Durant aquests anys, el GMC s’ha centrat en els temes següents:

  • L’educació de les noies
  • Els nens i el SIDA
  • La violència contra els nens
  • La supervivència infantil
  • Els nens desplaçats i el tràfic de nens


ENDA


PLANSAVE THE CHILDRENUNICEF

 

World Vision International


Creative Commons License
Creative Commons Spain License 3.0

GMC at JUMO GMC at Twitter GMC at LinkedIn GMC at Delicious GMC at Facebook Bookmark and Share