El Comitè Coordinador

El Comitè Coordinador de Moviment Mundial a Favor de la Infància està compost per les següents organitzacions: ENDA Tiers Monde, Plan International, REDLAMYC, Save the Children, UNICEF i World Vision International.

Aquestes organitzacions es reuneixen amb regularitat durant tot l’any per tal de promoure campanyes i activitats coordinades mundialment que aconsegueixen enfortir i estimular en el futur les accions collectives del GMC.  

A Àfrica, Àsia i Amèrica del Sud i el Carib, el GMC opera per mitjà de diferents plataformes regionals independents.


ENDA


PLANSAVE THE CHILDRENUNICEF

 

World Vision International


Creative Commons License
Creative Commons Spain License 3.0

GMC at JUMO GMC at Twitter GMC at LinkedIn GMC at Delicious GMC at Facebook Bookmark and Share