Campanyes i accions que estan relacionades amb més d’un principi del GMC.
Campanyes i accions que estan relacionades amb més d’un principi del GMC.

Conferència Internacional sobre Moviments Migratoris Infantils

BARCELONA, 5-7 D'OCTUBRE, 2010  Milions de nens i nenes es desplacen, tant dins les fronteres del seu propi país com entre països, amb o sense els seus pares. La infància ha esdevingut una part important dels moviments de població a gran escala - que avui són de milions de persones - i segurament, al llarg de les properes dècades, es veurà cada cop més afectada com a conseqüència de la globalització, els canvis socioeconòmics o el canvi climàtic. Malgrat això, en els debats sobre protecció i migració infantils, la infància emigrada o que es queda sola pel camí és generalment invisible. Conseqüentment, les polítiques per donar suport a aquests nens tan vulnerables ...
GMC at JUMO GMC at Twitter GMC at LinkedIn GMC at Delicious GMC at Facebook Bookmark and Share