Els 10 principis per protegir els drets dels nens.

Adoptats pel Moviment Mundial en Favor de la Infància a la campanya 'Say YES for Children' , els 10 imperatius formen part dels drets dels infants.

1No Deixem de Banda Cap Nen
El principi consisteix en acabar amb qualsevol forma de discriminació i exclusió contra els nens.
2Posem La Infáncia en Primer Lloc
És la responsabilitat de tothom assegurar que els drets dels infants són respectats.
3Cuidem Tots Els Nens
És la responsabilitat de tothom assegurar que els drets dels infants són respectatsHem d’assegurar a tots els nens el millor començament possible de vida.
4Cuidem Tots Els Nens
alt
Hem de protegir els nens, els adolescents i les seves famílies.
5Parem de Fer Mal i D’Explotar als Nens
Hem d’acabar amb totes les formes de violència, abús, i explotació sexual i econòmica dels nens.
6Escoltem Els Nens
Hem de respectar els drets d’expressió dels nens i joves, així com deixar-los participar en la pressa de decisions que els afecten.
7Eduquem Tots Els Nens
Tots els nens i nenes, tenen dret d’aprendre.
8Protegim Els Nens De La Guerra
Cap nen ha de viure els horrors dels conflictes armats.
9Protegim La Terra Pels Nens
Protegim el medi ambient en un àmbit internacional, nacional o local.
10Lluitem Contra La Pobreza, Invertim En Els Nens
Invertim en els serveis que beneficien els nens més pobres i les seves famílies, com l’assegurança sanitària bàsica o l’educació primària.
X Altres Campanyes i Accions
Campanyes i accions que estan relacionades amb més d’un principi del GMC.
GMC at JUMO GMC at Twitter GMC at LinkedIn GMC at Delicious GMC at Facebook Bookmark and Share